รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
Sichuan Baikong Electric Technology Co., Ltd. 86-28-8349-7798 baikonga@bkeletric.com
ข่าว ได้รับใบเสนอราคา
บ้าน - ข่าว - อะไรคือการใช้งานหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ?

อะไรคือการใช้งานหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ?

November 30, 2021

อะไรคือการใช้งานหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ?

 

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงมักใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในการแปลงแรงดันต่ำความถี่ต่ำเป็นอุปกรณ์เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงความถี่ต่ำเมื่อด้านหลักคดเคี้ยวผ่านกระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้าจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ โดยผ่านการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ ขดลวดทุติยภูมิยังสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับและแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับอีกด้วยระดับแรงดันไฟของขดลวดทุติยภูมิสัมพันธ์กับจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ กล่าวคือ แรงดันไฟฟ้าเป็นสัดส่วนกับจำนวนรอบบทบาทหลักของไฟฟ้าแรงสูงคือการแปลงแรงดันต่ำเป็นไฟฟ้าแรงสูงที่จำเป็นในกระบวนการผลิตฉนวนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ผลิตหลายรายที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานจะสะท้อนให้เห็นส่วนใหญ่ในการรักษาฉนวน ฉนวนกันความร้อนมีความสำคัญสูงสุดของการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

 

สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง แบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้:

  • เครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องเอ็กซ์เรย์และเครื่องมือรักษาที่มีศักยภาพสูง
  • การพิมพ์ การประมวลผลด้วยไฟฟ้าสถิต
  • การทำความสะอาดด้วยไฟฟ้าสถิตแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  • การฟอกอากาศ การบำบัดก๊าซไอเสียจากควัน ฯลฯ

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ อะไรคือการใช้งานหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ?  0